Download CATS CM (Best practice) (Dutch Edition) by Jan van Beckum,Gert-Jan Vlasveld PDF

By Jan van Beckum,Gert-Jan Vlasveld

Voor running shoes is er free of charge additional materiaal bij dit boek beschikbaar. Dit is te vinden onder het tabblad education fabric. Dit boek is een inleiding tot contractmanagement voor bedrijven en overheid. Het introduceert een aantal basisbegrippen en concepten en biedt een helder stappenplan om de meeste valkuilen rond contracten proactief te vermijden. Contractmanagement is het op operationeel niveau managen van alle contractueel vastgelegde verantwoordelijkheden, verplichtingen, strategies, afspraken, voorwaarden en tarieven rond een bepaalde overeenkomst plus het managen van alle onduidelijkheden, hiaten en gewenste wijzigingen daarin. De contractmanager zowel aan de zijde van de opdrachtgever als de leverancier voert deze taken met bijbehorende verantwoordelijkheden uit in opdracht van én met gedelegeerde bevoegdheden van de contracteigenaar. CATS CM® biedt een methodische aanpak voor contractmanagement. Dit boek geeft niet alleen een goede beschrijving van het nog jonge vakgebied contractmanagement, het levert ook een werkbare methode voor contractmanagers. Een groot aantal organisaties heeft CATS CM inmiddels in hun contractmanagementproces geïmplementeerd. Mede op foundation van. hun ervaringen met CATS CM is deze nieuwe Editie 2014 ontstaan. Deze Editie 2014 gaat uit van het standpunt dat het managen van een agreement in uitvoering, aan beide kanten van het agreement (opdrachtgever én leverancier) sterke overeenkomsten vertoont en dus het top in samenhang wordt beschreven. Ook fenomenen als agreement forums, contractimplementatie en escalatie kennen geen wezenlijk verschil aan de ene of andere zijde van het agreement. Dit boek is bedoeld voor alle managers die verantwoordelijk zijn voor, dan wel te maken hebben met contracten in uitvoering: contract-, supply, project-, service-, facility-, account-, revenues- en HR-managers, hun directeuren en stuurgroepleden aan beide zijden van het agreement. Voor meer informatie over de methode CATS CM, zie: http://www.cats-cm.com

Show description

Read Online or Download CATS CM (Best practice) (Dutch Edition) PDF

Best teaching books

The Teacher's Sourcebook for Cooperative Learning: Practical Techniques, Basic Principles, and Frequently Asked Questions

A dynamic staff of authors demonstrates how any lecture room instructor can use cooperative studying suggestions for lesson making plans, school room administration, and enhancing scholars' collaboration skills.

Civilisation britannique (HU Histoire) (French Edition)

Ce manuel aborde los angeles civilisation britannique en insistant sur ses racines historiques. Il permet d’acquérir une bonne connaissance du fonctionnement de los angeles Grande-Bretagne actuelle. Chaque chapitre suggest un exposé général très structuré, puis des files variés (textes, articles, iconographie) replacés dans leur contexte et accompagnés d’un questionnaire.

From the Confucian Way to Collaborative Knowledge Co-Construction: New Directions for Teaching and Learning, Number 142 (J-B TL Single Issue Teaching and Learning)

Sharing and interesting in interactions and dialogue as required for collaborative instructing and studying could be a overseas notion to scholars coming from Asia or growing to be up in an Asian kin. As such, this primary quantity in a two-volume variation is helping teachers, educators, and academics create collaborative educating and studying reviews with multicultural grownup freshmen in greater schooling.

When the Adults Change, Everything Changes: Seismic Shifts in School Behaviour

In whilst the Adults switch, every thing adjustments: Seismic Shifts at school Behaviour, Paul Dix upends the talk on behaviour administration in faculties and provides powerful assistance and methods that serve to finish the hunt for switch in childrens and switch the focal point again at the adults. you should buy within the top behaviour monitoring software program, introduce 24/7 detentions or scream ‘NO EXCUSES’ as frequently as you will want – yet eventually the answer lies with the behaviour of the adults.

Extra resources for CATS CM (Best practice) (Dutch Edition)

Sample text

Download PDF sample

Rated 4.26 of 5 – based on 23 votes