Download BiSL® - Een Framework voor business informatiemanagement - by Remko van der Pols,Ralph Donatz,Frank van Outvorst,Van Haren PDF

By Remko van der Pols,Ralph Donatz,Frank van Outvorst,Van Haren Publishing

observe: This e-book comes in a number of languages: Dutch, English.

Voor running shoes is er free of charge additional materiaal bij dit boek beschikbaar. Dit is te vinden onder het tabblad ‘Training Material’. Log in met uw trainersaccount om het materiaal te raadplegen.

Dit boek is de tweede herziene druk van de officiële uitgave van ASL BiSL beginning dat het Framework BiSL® beschrijft.
De eerste druk van dit boek dateert uit februari 2005. Sinds de publicatie van BiSL was once er grote belangstelling voor dit framework. Veel organisaties gebruiken het procesmodel van de most sensible practices van BiSL. Een groot aantal mensen heeft een education gevolgd over BiSL en het BiSL starting place examen afgelegd.

De belangrijkste wijzigingen die in deze tweede druk zijn doorgevoerd, zijn:
•verbeterde (meer consistente) schrijfwijze van formuleringen en begrippen;
•tekstuele aanpassingen om de inhoud beter toegankelijk te maken;
•consequent doorgevoerde schrijfwijze voor alle benamingen van Procesclusters, Processen en Activiteiten.
•uitvoering met steunkleur, waardoor de leesbaarheid van met identify de illustraties is verbeterd, en de lay-out aantrekkelijker is geworden.

BiSL geeft invulling aan de processen en activiteiten die noodzakelijk zijn om de informatievoorziening vanuit de company, dat wil zeggen vanuit gebruikers- en bedrijfsoptiek te sturen. Het is een samenhangend framework, met aandacht voor zowel operationele, tactische en strategische processen, alsmede voor de onderlinge relaties.
In dit boek worden het BiSL-framework en de processen daarbinnen beschreven. Het biedt uitgebreide uitleg van alle aspecten en geeft handvatten om er zelf in de eigen organisatie mee aan de slag te gaan. Het boek is geschreven voor o.a. business-informatiemanagers, functioneel beheerders, informatiemanagers, systeemeigenaren, CIO?s, businessmanagers en -consultants.

Dit boek is officiële literatuur voor het BiSL starting place examen van APMG

Show description

Read Online or Download BiSL® - Een Framework voor business informatiemanagement - 2de herziene druk (Dutch Edition) PDF

Similar teaching books

The Teacher's Sourcebook for Cooperative Learning: Practical Techniques, Basic Principles, and Frequently Asked Questions

A dynamic group of authors demonstrates how any lecture room instructor can use cooperative studying ideas for lesson making plans, lecture room administration, and enhancing scholars' collaboration skills.

Civilisation britannique (HU Histoire) (French Edition)

Ce manuel aborde los angeles civilisation britannique en insistant sur ses racines historiques. Il permet d’acquérir une bonne connaissance du fonctionnement de l. a. Grande-Bretagne actuelle. Chaque chapitre suggest un exposé général très structuré, puis des files variés (textes, articles, iconographie) replacés dans leur contexte et accompagnés d’un questionnaire.

From the Confucian Way to Collaborative Knowledge Co-Construction: New Directions for Teaching and Learning, Number 142 (J-B TL Single Issue Teaching and Learning)

Sharing and fascinating in interactions and dialogue as required for collaborative instructing and studying could be a international suggestion to scholars coming from Asia or becoming up in an Asian kin. As such, this primary quantity in a two-volume variation is helping teachers, educators, and academics create collaborative educating and studying reports with multicultural grownup rookies in larger schooling.

When the Adults Change, Everything Changes: Seismic Shifts in School Behaviour

In whilst the Adults switch, every thing alterations: Seismic Shifts in class Behaviour, Paul Dix upends the talk on behaviour administration in colleges and provides powerful counsel and methods that serve to finish the hunt for swap in little ones and switch the focal point again at the adults. you should purchase within the top behaviour monitoring software program, introduce 24/7 detentions or scream ‘NO EXCUSES’ as usually as you will have – yet finally the answer lies with the behaviour of the adults.

Additional info for BiSL® - Een Framework voor business informatiemanagement - 2de herziene druk (Dutch Edition)

Example text

Download PDF sample

Rated 4.97 of 5 – based on 14 votes